Jak wyglądają zajęcia w przedszkolu Montessori?

Zajęcia w przedszkolu Montessori mają charakter interaktywny i opierają się na indywidualnych potrzebach i zainteresowaniach dzieci. Jak w każdym przedszkolu, tak i w przedszkolu kształcącą metodą Montessori są odpowiednio wykszatłceni pedagodzy, którzy pełnią rolę przewodnika oraz obserwatora. Nauczyciel w metodzie Montessori nie pełni tradycyjnej roli dydaktyka, ale raczej staje się obserwatorem i przewodnikiem. Jego zadaniem jest śledzenie rozwoju dziecka, rozpoznawanie jego potrzeb i zainteresowań, a następnie dostarczanie odpowiednich materiałów i doświadczeń. Nauczyciel obserwuje postępy dziecka, udziela wskazówek i pomaga w rozwiązywaniu problemów, zachęcając je do samodzielności.

 montessori

Nauczyciel jako obserwator

Nauczyciel w metodzie Montessori jest uważnym obserwatorem dzieci. Obserwuje ich zachowanie, zainteresowania, poziom rozwoju i postępy w nauce. Poprzez systematyczną obserwację, nauczyciel może uzyskać wgląd w indywidualne potrzeby i umiejętności każdego dziecka. Obserwacja pozwala nauczycielowi dostosować środowisko i dostarczyć odpowiednie materiały, które odpowiadają potrzebom uczniów.

Nauczyciel jako przewodnik

Nauczyciel w metodzie Montessori pełni rolę przewodnika, który wprowadza dzieci do środowiska i materiałów, udziela wskazówek, prezentuje korzystanie z materiałów i zachęca do samodzielnego eksplorowania. Nauczyciel jest mentorem i wsparciem dla dzieci, ale to one mają swobodę wyboru działań i są odpowiedzialne za swoje własne naukę. Nauczyciel służy jako źródło inspiracji i wiedzy, który motywuje dzieci do odkrywania i poszerzania swoich umiejętności.

Rola nauczyciela jako obserwatora i przewodnika w Montessori ma na celu rozwijanie samodzielności, inicjatywy i odpowiedzialności u dzieci. Poprzez obserwację, nauczyciel może dostosować środowisko, materiały i wsparcie indywidualnie dla każdego ucznia, co sprzyja optymalnemu rozwojowi. Nauczyciel pełni rolę przewodnika, który prowadzi dzieci do samodzielnego uczenia się, rozwijania umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Ważne jest, aby nauczyciel zachowywał cierpliwość, empatię i zaufanie wobec dzieci. Poprzez swoją obserwację i przewodnictwo, nauczyciel może zidentyfikować potencjał i talenty w dzieciach, rozwijać ich naturalną ciekawość i wspierać ich rozwój w harmonijny sposób.

Oto kilka cech charakterystycznych zajęć w przedszkolu Montessori:

Przygotowane pomieszczenia

Przedszkole Montessori ma specjalnie przygotowane pomieszczenia, które jest bogate w różnorodne materiały edukacyjne. Sale są podzielone na strefy aktywności, takie jak strefa nauki matematyki, języka, przyrody, sztuki itp. Dzieci mają swobodny dostęp do tych materiałów i mogą samodzielnie wybierać, czym chcą się zająć.

Samodzielna praca

Metoda Montessori stawia nacisk na samodzielność i niezależność dzieci. W przedszkolu Montessori dzieci mają możliwość samodzielnego wyboru aktywności i samodzielnej pracy z dostępnymi materiałami. Nauczyciel pełni rolę obserwatora i przewodnika, wspierając dziecko w jego odkrywczym procesie.

Zajęcia indywidualne i grupowe

Zajęcia w przedszkolu Montessori odbywają się zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Dzieci mają szansę samodzielnie eksplorować i uczyć się poprzez działanie, ale również uczestniczą w grupowych zajęciach, które promują współpracę i komunikację z innymi dziećmi.

Skupienie na konkretnych umiejętnościach

Zajęcia Montessori koncentrują się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, takich jak matematyka, język, przyroda, sztuka, życie praktyczne itp. Dzieci mają możliwość zgłębiania tych dziedzin poprzez interakcję z odpowiednimi materiałami edukacyjnymi.

Równowaga między wolnym czasem a strukturą

W przedszkolu Montessori istnieje równowaga między wolnym czasem, w którym dzieci mają swobodę wyboru aktywności, a strukturalnymi zajęciami, które są prowadzone przez nauczyciela. Dzieci mają czas na eksplorację, zabawę i odkrywanie, ale również uczestniczą w zajęciach ukierunkowanych na konkretną tematykę.

Zajęcia w przedszkolu Montessori są zaprojektowane tak, aby rozwijać umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne dzieci, przy jednoczesnym poszanowaniu ich indywidualności i naturalnej ciekawości świata. Metoda Montessori angażuje zmysły dziecka, wspierając rozwój umiejętności spostrzegania i sensorycznej percepcji. Dzieci mają możliwość eksplorowania różnych materiałów edukacyjnych, które pobudzają zmysły, takie jak dotykanie różnych tekstur, rozpoznawanie zapachów, rozróżnianie dźwięków. Dla najmłodszych polecane są zabawki sensoryczne, które od wczesnego dzieciństwa wprowadzi dziecko już do świata Montessori. 

Dzieci uczą się kategoryzować i klasyfikować różne obiekty na podstawie ich właściwości. Materiały Montessori, takie jak worki z różnymi przedmiotami, puzzle, tablice klasyfikacyjne itp., pomagają dzieciom rozwijać umiejętność porządkowania i grupowania przedmiotów według określonych cech.

Metoda Montessori ma rozbudowany program matematyczny, który umożliwia dzieciom stopniowe odkrywanie świata liczb i operacji matematycznych. Dzieci korzystają z konkretnych materiałów matematycznych, takich jak liczby, koraliki, tablice dziesiętne itp., aby zrozumieć pojęcia matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, a także rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych.

Metoda ta wspiera rozwój mowy oraz czytania poprzez różnorodne materiały. Dzieci mają kontakt z kartami z literami, pocztówkami z obrazkami, skrzynkami z dźwiękami, które pomagają w nauce alfabetu, rozwijaniu słownictwa, rozumieniu składni i budowie zdań, a także w czytaniu i pisaniu.

 montessori

Metoda Montessori zachęca dzieci do odkrywania świata przyrody poprzez różnorodne materiały i eksperymenty. Dzieci uczą się o różnych dziedzinach, takich jak botanika, zoologia, geografia, nauka o ziemi itp. Poprzez obserwacje, badania, manipulacje i doświadczenia praktyczne.

Nie da się ukryć, że ta metoda nauki kładzie ogromny nacisk na rozwijanie umiejętności samodzielności, kreatywności i uczenia się poprzez doświadczenie. Dzieci mają możliwość samodzielnego wyboru aktywności, podejmowania decyzji, eksperymentowania i odnajdywania rozwiązań. Te umiejętności poznawcze są rozwijane poprzez odpowiednio dobrane i strukturalne zajęcia w przedszkolu Montessori, które zachęcają dzieci do samodzielnego eksplorowania świata.

 

Przedszkole metodą Montessori a dalsza edukacja

Istnieje pewien stereotyp, że dzieci wychowane w metodzie Montessori mogą mieć trudności w przystosowaniu się do tradycyjnej szkoły podstawowej ze względu na różnice w podejściu edukacyjnym. Metoda Montessori skupia się na samodzielności, swobodnym wyborze i eksploracji, podczas gdy tradycyjne szkoły podstawowe często mają bardziej sztywną strukturę, program nauczania i metody nauczania.

Jednakże, wiele dzieci z przedszkoli Montessori z powodzeniem przechodzi do szkół podstawowych i radzi sobie dobrze w tradycyjnym systemie edukacji. Ważne jest, aby pamiętać, że każde dziecko jest unikalne i może reagować inaczej na zmianę środowiska szkolnego.

Ważnym czynnikiem jest wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli. Jeśli rodzice i nauczyciele są otwarci na potrzeby i umiejętności dziecka, mogą wspomóc proces adaptacji i dostosowania się do nowego środowiska szkolnego.

Warto również zauważyć, że w niektórych miejscach istnieją szkoły podstawowe, które stosują podejście oparte na metodzie Montessori lub integrują elementy tej metody w swoim programie nauczania. Tego rodzaju szkoły mogą być bardziej odpowiednie dla dzieci, które były wcześniej uczestnikami przedszkola Montessori.

Podsumowując, mówienie, że dzieci z przedszkola Montessori nie odnajdą się w szkole podstawowej, jest uproszczeniem i nie odzwierciedla rzeczywistości dla wszystkich dzieci. Adaptacja do nowego środowiska szkolnego może być wyzwaniem, ale z odpowiednim wsparciem i elastycznym podejściem, wiele dzieci z przedszkoli Montessori osiąga sukces w tradycyjnym systemie edukacji.

 Zabawki Montessori znajdziesz na naszej platformie Mamaville. 


W naszym sklepie wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić złożenie zamówienia! Więcej informacji